Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Ostrówek

Logo - Urząd Gminy Ostrówek

Urząd Gminy Ostrówek - informacje

Dane teleadresowe

Adres
Ostrówek-Kolonia 32
21-102 Ostrówek
Powiat Lubartowski
Telefon
(81) 856 20 02
E-mail

Strona internetowa
Numer konta
BS Radzyń Podlaski O/Ostrówek 15804610382008070008370001
NIP
714-189-12-98
REGON
431019974

Gmina Ostrówek

Dodatkowe informacje

Gmina Ostrówek położona jest w północno-wschodniej części województwa lubelskiego. Sąsiaduje z gminami: Niedźwiada od wschodu, Lubartów od południa, Firlej i Kock od zachodu, oraz z gminami Czemierniki i Siemień od północy.
Zachodnią granicę gminy na pewnym odcinku stanowi koryto rzeki Wieprz, następnie Wieprzysko - starorzecze Wieprza uchodzące obecnie do Tyśmienicy oraz Tyśmienica, natomiast północna kompleks lasów Nadleśnictwa Lubartów.
Siedzibą gminy jest miejscowość Ostrówek-Kolonia, odległa od Lublina o około 45 km. Gmina należy do Małego Mazowsza, który wchodzi w skład Krainy Wielkich Dolin.

W skład gminy wchodzi 15 wsi: Antoniówka, Babczyzna, Cegielnia, Dębica, Dębica-Kolonia, Jeleń, Kamienowola, Luszawa, Leszkowice, Ostrówek, Ostrówek-Kolonia, Tarkawica, Zawada, Żurawiniec, Żurawiniec-Kolonia.
Można wyodrębnić kilka typowych kształtów tworzących sieć osadniczą gminy. Najpowszechniejsze są
* rzędówki zwarte (Cegielnia, Jeleń, Kamienowola, Żurawiniec-Kolonia),
* rzędówki luźne (Antoniówka, Babczyzna),
* wsie o zabudowie rozproszonej (Dębica, Dębica-Kolonia, Luszawa, Ostrówek),
* ulicówki o zwartej zabudowie po obu stronach drogi (Zawada, Żurawiniec, Ostrówek-Kolonia)
* wielodrożnice (Leszkowice i Tarkawica).

Do nielicznych niezaludnionych obszarów należą łąki w dolinie Wieprza oraz Tyśmienicy, jak również nieliczne większe kompleksy leśne, czy duże zwarte obszary pól uprawnych.

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Olek Tadeusz
Data wytworzenia informacji:
30-12-2015
Osoba wprowadzająca informację:
Chudzik Jerzy
Dodano do BIP dnia:
13-02-2013