Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Ostrówek

Logo - Urząd Gminy Ostrówek

Skarbnik Gminy

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Danuta Ciechańska Stanowisko: skarbnik gminy
Telefon: (081) 8562012
Email:
Obowiązki: Do zadań Skarbnika Gminy należy:
  1. opracowanie projektu budżetu gminy;
  2. nadzorowanie i kontrola wykonywania budżetu gminy;
  3. kontrasygnowanie czynności prawnych mających spowodować powstanie zobowiązań gminy;
  4. opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej gminy oraz zgłaszanie swoich propozycji Wójtowi i Radzie Gminy;
  5.  wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości;
  6. opracowywanie projektów zarządzeń w zakresie kontroli wewnętrznej, obiegu dokumentów i gospodarki finansowej gminy;
  7. sprawowanie bieżącego nadzoru na Referatem Finansowo Księgowym i Podatkowym;
  8. kontrola gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych gminy.
177 0
Danuta Ciechańska Stanowisko: Skarbnik Gminy
Telefon: (081) 8562012
Email:
Obowiązki: Do zadań Skarbnika Gminy należy:

1. opracowanie projektu budżetu gminy;

2. nadzorowanie i kontrola wykonywania budżetu gminy;

3. kontrasygnowanie czynności prawnych mających spowodować powstanie zobowiązań gminy;

4. opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej gminy oraz zgłaszanie swoich propozycji Wójtowi i Radzie Gminy;

5. wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości;

6. opracowywanie projektów zarządzeń w zakresie kontroli wewnętrznej, obiegu dokumentów i gospodarki finansowej gminy;

7. sprawowanie bieżącego nadzoru na Referatem Finansowo Księgowym i Podatkowym;

8. kontrola gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
210 1
Małgorzata Karasek Stanowisko: Skarbnik Gminy Ostrówek
Obowiązki:

Do zadań Skarbnika Gminy należy: 

1. opracowanie projektu budżetu gminy; 

2. nadzorowanie i kontrola wykonywania budżetu gminy; 

3. kontrasygnowanie czynności prawnych mających spowodować powstanie zobowiązań gminy; 

4. opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej gminy oraz zgłaszanie swoich propozycji Wójtowi i Radzie Gminy; 

5. wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości; 

6. opracowywanie projektów zarządzeń w zakresie kontroli wewnętrznej, obiegu dokumentów i gospodarki finansowej gminy; 

7. sprawowanie bieżącego nadzoru na Referatem Finansowo Księgowym i Podatkowym; 

8. kontrola gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.

934 2