Oświadczenia majątkowe pracowników Jednostek Organizacyjnych

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrówku
Oświadczenie złożone na dzień udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji