Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Ostrówek

Logo - Urząd Gminy Ostrówek

Oświadczenia majątkowe władz gminy

wladze
Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji w 2015 r.
Skarbnik Gminy Ostrówek
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2018 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień rozwiązania stosunku pracy
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
wladze
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2015 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2016 r.
wladze
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2020 r.
Skarbnik Gminy Ostrówek
Oświadczenie majątkowe składane na dzień zakończenia stosunku pracy
Oświadczenie majątkowe składane w związku z powołaniem na stanowisko
Oświadczenie majątkowe składane w związku z powołaniem na stanowisko
Wójt Gminy Ostrówek
Oświadczenie majątkowe składane na początku kadencji w 2018 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2020 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2016 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2015 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji w 2018 r.
Sekretarz Gminy Ostrówek
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2016 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2015 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2018 r.
Oświadczenie majątkowe składane w terminie 30 dni od zatrudnienia
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2020 r.