Ochrona danych osobowych - RODO

Obowiązek informacyjny RODO

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej  powyżej jest Wójt Gminy Ostrówek z siedzibą w Ostrówku Kolonii 32, 21-102 Ostrówek, tel.: 81 856-20-02, adres e-mail: sekretariat@ostrowek.pl

2. Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922) w celu realizacji zadań Gminy Ostrówek i Wójta Gminy Ostrówek, określonych przepisami prawa.

3. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści  oraz  sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.:  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4.Dane udostępnione nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą  tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

5. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.

6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Inspektor ochrony danych osobowych - Olga Rybak, kontakt: iod@ostrowek.pl

 

Szukaj dokumentów
od do