Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Ostrówek

Logo - Urząd Gminy Ostrówek

Oświadczenia majątkowe kierowników Jednostek Organizacyjnych

Szkoła Podstawowa w Dębicy
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2018 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2016 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2015 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień zakończenia stosunku pracy
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrówku
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2018 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień rozwiązania stosunku pracy
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2016 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2015 r.
Szkoła Podstawowa w Dębicy
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2020 r.
Oświadczenie majątkowe składane w związku z zatrudnieniem
Szkoła Podstawowa w Dębicy
Oświadczenie majątkowe składane na dzień rozwiązania stosunku pracy
Oświadczenie majątkowe składane w terminie 30 dni od zatrudnienia
Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Ostrówku
Oświadczenie majątkowe składane na dzień rozwiązania stosunku pracy
Oświadczenie majątkowe składane w terminie 30 dni od zatrudnienia
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Monte Cassino w Ostrówku
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2020 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2018 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2017 r.
Szkoła Podstawowa w Ostrówku
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2016 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2015 r.
Szkoła Podstawowa w Dębicy
Oświadczenie majątkowe składane w terminie 30 dni od zatrudnienia
Oświadczenie majątkowe składane na dzień rozwiązania stosunku pracy
Szkoła Podstawowa im. Dywizjonu 301 w Leszkowicach
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2018 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2020 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2016 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2015 r.
Gimnazjum w Ostrówku
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2018 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2016 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2015 r.
Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Ostrówku
Oświadczenie majątkowe składane na dzień rozwiązania stosunku pracy
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2015 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2016 r.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrówku
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2020 r.
Oświadczenie majątkowe składane w związku z zatrudnieniem
Gminna Biblioteka Publiczna w Ostrówku
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2018 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2020 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2016 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2015 r.